خرد بدون دود سیاه و سفید آلترین 0.33

خروج دود سفیدوسیاه از اگزوز،هر كدام نشانگر چیست؟- خرد بدون دود سیاه و سفید آلترین 0.33 ,سلام دود سفید =بخار آب =موتور سالم/دود سیاه =تنظیم نبودن یا کثیفی کاربراتور=تنظیم موتور و کاربراتور/دود آبی=روغن سوزی=تعمیر اساسی موتور.دود سفید اگزوز ناشی از چیست ؟ [آرشيو] - P30World Forums ...سلام یه پیکان مدل 83 انژکتوری دارم . الان 2 روزه از اگزوز دود سفید مایل به ابی هوایی میده . دودش خیلی خیلی زیاده وقتی هم ماشین را روشن میکنم پرت پرت میکنه . با دنده سه که میرم انگار با دنده یک داری میری اصلا ماشین حرکت نمی کنه ...دل پاییزی | تلخ و شیرین

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت 0:33 ... یه برگه سفید بده از اول بنویسم! و دوباره پاکنویس میکنم! ... دستمون نگه میداشتیم، بعد عرق میکرد، بعد که میخواستیم پاک کنیم چرب و سیاه میشد و جاش میموند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

دل پاییزی | تلخ و شیرین

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت 0:33 ... یه برگه سفید بده از اول بنویسم! و دوباره پاکنویس میکنم! ... دستمون نگه میداشتیم، بعد عرق میکرد، بعد که میخواستیم پاک کنیم چرب و سیاه میشد و جاش میموند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

خروج دود سفیدوسیاه از اگزوز،هر كدام نشانگر چیست؟

سلام دود سفید =بخار آب =موتور سالم/دود سیاه =تنظیم نبودن یا کثیفی کاربراتور=تنظیم موتور و کاربراتور/دود آبی=روغن سوزی=تعمیر اساسی موتور.

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سیاه و دود آبی اگزوز | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com

علت خروج دود بعد از گاز دادن درجا دلیل دودسیاه وآبی کردن ماشین پراید دلیل روشن کردن ماشین صبح و دود آبی کردن و بعد قطع شدن ان علت دود کردن خودرو 206 دود کردن پژو پارس علت خروج دود سیاه از اگزوزه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

دل پاییزی | تلخ و شیرین

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت 0:33 ... یه برگه سفید بده از اول بنویسم! و دوباره پاکنویس میکنم! ... دستمون نگه میداشتیم، بعد عرق میکرد، بعد که میخواستیم پاک کنیم چرب و سیاه میشد و جاش میموند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سیاه و دود آبی اگزوز | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com

علت خروج دود بعد از گاز دادن درجا دلیل دودسیاه وآبی کردن ماشین پراید دلیل روشن کردن ماشین صبح و دود آبی کردن و بعد قطع شدن ان علت دود کردن خودرو 206 دود کردن پژو پارس علت خروج دود سیاه از اگزوزه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

خروج دود سفیدوسیاه از اگزوز،هر كدام نشانگر چیست؟

سلام دود سفید =بخار آب =موتور سالم/دود سیاه =تنظیم نبودن یا کثیفی کاربراتور=تنظیم موتور و کاربراتور/دود آبی=روغن سوزی=تعمیر اساسی موتور.

با تامین کننده تماس بگیرید

گردش و ورزش و ارزش | شهریور ۱۳۸۹

گردش و ورزش و ارزش خاطرات، گردشگری، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری، علمی، شعر و ادبیات، آموزشی، عاشقانه و عارفانه

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سفید اگزوز ناشی از چیست ؟ [آرشيو] - P30World Forums ...

سلام یه پیکان مدل 83 انژکتوری دارم . الان 2 روزه از اگزوز دود سفید مایل به ابی هوایی میده . دودش خیلی خیلی زیاده وقتی هم ماشین را روشن میکنم پرت پرت میکنه . با دنده سه که میرم انگار با دنده یک داری میری اصلا ماشین حرکت نمی کنه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

گردش و ورزش و ارزش | شهریور ۱۳۸۹

گردش و ورزش و ارزش خاطرات، گردشگری، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری، علمی، شعر و ادبیات، آموزشی، عاشقانه و عارفانه

با تامین کننده تماس بگیرید

دل پاییزی | تلخ و شیرین

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت 0:33 ... یه برگه سفید بده از اول بنویسم! و دوباره پاکنویس میکنم! ... دستمون نگه میداشتیم، بعد عرق میکرد، بعد که میخواستیم پاک کنیم چرب و سیاه میشد و جاش میموند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

خروج دود سفیدوسیاه از اگزوز،هر كدام نشانگر چیست؟

سلام دود سفید =بخار آب =موتور سالم/دود سیاه =تنظیم نبودن یا کثیفی کاربراتور=تنظیم موتور و کاربراتور/دود آبی=روغن سوزی=تعمیر اساسی موتور.

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سفید اگزوز ناشی از چیست ؟ [آرشيو] - P30World Forums ...

سلام یه پیکان مدل 83 انژکتوری دارم . الان 2 روزه از اگزوز دود سفید مایل به ابی هوایی میده . دودش خیلی خیلی زیاده وقتی هم ماشین را روشن میکنم پرت پرت میکنه . با دنده سه که میرم انگار با دنده یک داری میری اصلا ماشین حرکت نمی کنه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سیاه و دود آبی اگزوز | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com

علت خروج دود بعد از گاز دادن درجا دلیل دودسیاه وآبی کردن ماشین پراید دلیل روشن کردن ماشین صبح و دود آبی کردن و بعد قطع شدن ان علت دود کردن خودرو 206 دود کردن پژو پارس علت خروج دود سیاه از اگزوزه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

گردش و ورزش و ارزش | شهریور ۱۳۸۹

گردش و ورزش و ارزش خاطرات، گردشگری، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری، علمی، شعر و ادبیات، آموزشی، عاشقانه و عارفانه

با تامین کننده تماس بگیرید

گردش و ورزش و ارزش | شهریور ۱۳۸۹

گردش و ورزش و ارزش خاطرات، گردشگری، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری، علمی، شعر و ادبیات، آموزشی، عاشقانه و عارفانه

با تامین کننده تماس بگیرید

گردش و ورزش و ارزش | شهریور ۱۳۸۹

گردش و ورزش و ارزش خاطرات، گردشگری، ورزشی، مذهبی، فرهنگی، هنری، علمی، شعر و ادبیات، آموزشی، عاشقانه و عارفانه

با تامین کننده تماس بگیرید

دل پاییزی | تلخ و شیرین

+ نوشته شده در دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱ ساعت 0:33 ... یه برگه سفید بده از اول بنویسم! و دوباره پاکنویس میکنم! ... دستمون نگه میداشتیم، بعد عرق میکرد، بعد که میخواستیم پاک کنیم چرب و سیاه میشد و جاش میموند ...

با تامین کننده تماس بگیرید

خروج دود سفیدوسیاه از اگزوز،هر كدام نشانگر چیست؟

سلام دود سفید =بخار آب =موتور سالم/دود سیاه =تنظیم نبودن یا کثیفی کاربراتور=تنظیم موتور و کاربراتور/دود آبی=روغن سوزی=تعمیر اساسی موتور.

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سفید اگزوز ناشی از چیست ؟ [آرشيو] - P30World Forums ...

سلام یه پیکان مدل 83 انژکتوری دارم . الان 2 روزه از اگزوز دود سفید مایل به ابی هوایی میده . دودش خیلی خیلی زیاده وقتی هم ماشین را روشن میکنم پرت پرت میکنه . با دنده سه که میرم انگار با دنده یک داری میری اصلا ماشین حرکت نمی کنه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سفید اگزوز ناشی از چیست ؟ [آرشيو] - P30World Forums ...

سلام یه پیکان مدل 83 انژکتوری دارم . الان 2 روزه از اگزوز دود سفید مایل به ابی هوایی میده . دودش خیلی خیلی زیاده وقتی هم ماشین را روشن میکنم پرت پرت میکنه . با دنده سه که میرم انگار با دنده یک داری میری اصلا ماشین حرکت نمی کنه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سیاه و دود آبی اگزوز | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com

علت خروج دود بعد از گاز دادن درجا دلیل دودسیاه وآبی کردن ماشین پراید دلیل روشن کردن ماشین صبح و دود آبی کردن و بعد قطع شدن ان علت دود کردن خودرو 206 دود کردن پژو پارس علت خروج دود سیاه از اگزوزه ...

با تامین کننده تماس بگیرید

دود سیاه و دود آبی اگزوز | ویکی راهنما | WikiRahnama.Com

علت خروج دود بعد از گاز دادن درجا دلیل دودسیاه وآبی کردن ماشین پراید دلیل روشن کردن ماشین صبح و دود آبی کردن و بعد قطع شدن ان علت دود کردن خودرو 206 دود کردن پژو پارس علت خروج دود سیاه از اگزوزه ...

با تامین کننده تماس بگیرید